Retouren


Retouren

Wanneer u producten op internet besteld heeft u altijd recht op een bedenktijd (de zogenaamde afkoel periode) van 14 dagen. De periode gaat in op de dag na de ontvangst van uw bestelling bij Impocure.

Binnen deze periode kunt u zonder opgaaf van reden uw bestelling of een deel hiervan altijd herroepen (annuleren). Na onvangst van uw herroeping (annulering) heeft u 14 dagen om het product aan Impocure te retourneren. Als wij uw retour in goede staat hebben ontvangen wordt het aankoop bedrag inclusief eventuele door ons aan u berekende verzendkosten binnen maximaal 14 dagen op uw rekening terug gestort. Impocure streeft er na dit altijd binnen maximaal 3 werkdagen terug te storten. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wel kan Impocure zich beroepen op artikel 10.8 zoals in de algemene voorwaarden:
10.8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Zoals u zich kan voorstellen is het retour sturen van een aangebroken blisterverpakking of losse Impocure Gel-Capsules niet hygiënisch en dit kan dus een reden zijn om de herroeping te verwerpen tenzij anders overeengekomen

Hoe kan ik een product retourneren?

Wanneer u onverhoopt om welke reden dan ook niet tevreden bent met het product kunt u deze retourneren binnen de afkoel periode. Gaat u naar:

PRODUCT RETOUR FORMULIER

het retour formulier om uw retour zending aan te melden.

Vult u hier uw contact gegevens, bestelnummer en product gegevens.
Na het verzenden van dit formulier ontvangt u per email retour instructies.

Als u een product wilt retourneren bent u uiteraard ook van harte welkom in onze winkel.

Kan ik een uitgepakt product nog retourneren?

Ja, dit is geen enkel probleem indien u de blisterverpakking niet heeft gebroken. Retourneert u het product per post aan ons vragen wij u wel deze zo zorgvuldig mogelijk met de originele verpakkingsmaterialen weer in te pakken zodat deze niet beschadigd bij het transport.

Toelichting

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden op onze klantenservice pagina ?
Wij helpen u graag verder u kunt ons dan uw vraag stellen via het contact formulier